Řešení pro podporu Telco OSS/BSS procesů

Řešení pro podporu Telco OSS/BSS procesů

tSM moduly

tSM (Telco Service Management) je modulární systém vytvořený pro podporu Telco OSS/BSS procesů

tSM moduly
Preview - Customer relationship management

Customer relationship management

CRM modul je určen pro jednoduchou evidenci zákazníku s hlavním zaměřením na B2B business (např. dodavatelé infrastruktur) a malé B2C provozovatele (např. ISP).

 • Zákazníci
 • Účty
 • Leady
 • Lidé
Preview - Service management

Service Management

tSM servisní katalog obsahuje definici služeb v rámci OSS systému.

 • Servisní katalog
 • Poskytování služeb
 • Inventář služeb
Preview - Objednávky

Objednávky

Modul Ordering dovoluje jednoduchý přístup, správu a administraci těchto

 • Katalog produktů
 • Objednávka
 • Inventář produktů
 • Zákaznický portál
Preview - Work Force

Work Force

“Workforce management” je systémem, který slouží pro plánování úkolů z jiných modulů tSM nebo z externích systémů. Obvyklými zdroji úkolů jsou “Ticketing” a service provisioning, malé společnosti však mohou plánovat úkoly z modulů “Ordering” nebo “CRM”.

 • Fond zdrojů
 • Optimalizace nákladů
 • Pokročilé plánování
 • Mobilní a offline přístup
Preview - Ticketing

Ticketing

Ticket (poruchový lístek) je problém identifikovaný zákazníkem nebo jiným systémem, který má být vyřešen v co nejkratší době. Modul Ticketing, poskytuje nástroje pro zakládání, řešení a správu ticketů.

 • Zajištění služeb
 • Change management
 • ITIL procesy (Service Desk, Incident, Problem, ...)

tSM klíčové komponenty

Sdílené základní služby napříč moduly tSM.

tSM klíčové komponenty

Process Engine

Návrh a provádění procesů a činností. Obsahuje grafický návrhář procesů / činností, provádění a úpravy instancí procesů, mapování aktivit na automatické akce (rozhraní) nebo ruční úkoly.

User manager

tSM obsahuje plnohodnotnou správu uživatelů a zabezpečení s vlastními vlastnostmi, rolemi, skupinami uživatelů a oprávnění. Obvykle je připojen k AD / LDAP / IDM a SSO zákazníka.

DMS Connect

tSM obsahuje DMS pouze ve formě jednoduché správy příloh. Obvykle se jedná o proxy systém pro správu starších zákazníků s možností pokročilého fulltextového vyhledávání dokumentů atd.

Elastic Search

Rychlé a přizpůsobitelné filtrování. Každá mikroservisa obsahuje pouze svá vlastní data, ale Elastic vyhledávání může obsahovat složité datové struktury agregované z mnoha mikroservis (architektonický vzorec CQRS).

Form Designer

Toolbox pro rozšíření hlavních entit tSM (např. produkt, ticket, služba) a / nebo pro vytvoření vlastních entit. Konfigurace přetrvává jako standard schématu JSON a jako taková může být publikována jako součást veřejného API. Vizuální návrhář formulářů pro uživatelské obrazovky funguje nad datovým modelem.

TSM API

TM Forum vyvinulo sadu 50+ REST-based Open API pro interní a externí použití poskytovatelem služeb. Moduly tSM odpovídají této normě tam, kde je to možné, nebo rozšiřují API podle pokynů Open API.

Logging ELK

Pokročilé technické a obchodní monitorování založené na infrastruktuře Spring Cloud a ELK stacku (Elastic Search, Logstash, Kibana). Kromě standardního monitorování nabízí hlubší náhled do obchodních metrik.

Kdo používá tSM?

Snímky obrazovky

Hlavní části aplikace

tSM dashboard

Dashboard

Hlavní panel je domovská obrazovka, která se zobrazí, když se uživatel přihlásí do aplikace. Je k dispozici také jako položka hlavní nabídky se stejným názvem nebo po kliknutí na banner „tSM“ v záhlaví aplikace. Je ve formě nástěnky, kde si uživatel může připnout tzv. „Widgety“ (různé grafy, tabulky, náhledy běžně používaných formulářů atd.)

Form designer

Form Designer

Form designer je součástí modulu dynamicky generovaných formulářů. Použití dynamicky generovaných formulářů umožňuje použít vlastní pole různého typu, registry, komponenty nebo dokonce podřízený formulář do libovolného formuláře v celé aplikaci. Tento nástroj nabízí široký výběr možností pro úpravu vzhledu a chování vlastních vytvořených polí nebo formulářů.

Process designer

Process Designer

Process designer je nástroj pro vytváření a provádění procesů a činností. Má grafický editor procesů / činností (model Camunda) pro provádění a úpravy instancí procesů, automatických akcí nebo manuálních úloh. Vytvořené procesy jsou pak použity v "Ticketing", "Order" a "WFM"

Mezinárodní ocenění naší společnosti

Již dvakrát jsme se umístili mezi prvními deseti společnostmi v Evropě v segmentu Poskytovatelů telekomunikačních řešení a Telekomunikačních poradenských služeb.

Zaujalo Vás tSM?

Neváhejte nás kontaktovat, ať už přes kontaktní formulář, emailem nebo telefonicky