Licence třetích stran
  1.   tSM - Licence třetích stran

Tento dokument obsahuje licenční informace třetích stran pro nástroje a knihovny třetích stran, které jsou součástí tSM verze 1.4. Jedinou požadovanou licencí je licence tSM Commercial.

Seznam požadovaných licencí (přímých nebo tranzitivních):

Název

Verze

Typ Licence

Free & OpenSource

TSM Core

1.6

Commercial / DataLite

No

TSM Modules

1.6

Commercial / DataLite

No

Java JDK

17

Any build (OpenJDK, Azul, ... / GPL with classpath exc.)

Yes

Kotlin

1.7

Apache License, Version 2.0

Yes

Spring Cloud

2022

Apache License, Version 2.0

Yes

Spring Boot

3.0

Apache License, Version 2.0

Yes

PostgreSQL

>= 12

PostgreSQL License (similar to BSD)

Yes

Hibernate

6.0

LGPL 2.1

Yes

ElasticSearch

8.5

Elastic License (free for commercial use)

Yes

Kibana

8.5

Elastic License (free for commercial use)

Yes

Apache Kafka

>= 2.3

Apache License, Version 2.0

Yes

Angular

15

MIT License

Yes

PrimeNG

15

PrimeTek Informatics, free for commercial use

Yes

Micrometer

1.5

Apache License, Version 2.0

Yes

Camunda BPM

7.18

Apache License, Version 2.0

Yes

OptaPlanner

7.38

Apache License, Version 2.0

Yes

/

Snímky obrazovky

Hlavní části aplikace

tSM dashboard

Dashboard

Hlavní panel je domovská obrazovka, která se zobrazí, když se uživatel přihlásí do aplikace. Je k dispozici také jako položka hlavní nabídky se stejným názvem nebo po kliknutí na banner „tSM“ v záhlaví aplikace. Je ve formě nástěnky, kde si uživatel může připnout tzv. „Widgety“ (různé grafy, tabulky, náhledy běžně používaných formulářů atd.)

Form designer

Form Designer

Form designer je součástí modulu dynamicky generovaných formulářů. Použití dynamicky generovaných formulářů umožňuje použít vlastní pole různého typu, registry, komponenty nebo dokonce podřízený formulář do libovolného formuláře v celé aplikaci. Tento nástroj nabízí široký výběr možností pro úpravu vzhledu a chování vlastních vytvořených polí nebo formulářů.

Process designer

Process Designer

Process designer je nástroj pro vytváření a provádění procesů a činností. Má grafický editor procesů / činností (model Camunda) pro provádění a úpravy instancí procesů, automatických akcí nebo manuálních úloh. Vytvořené procesy jsou pak použity v "Ticketing", "Order" a "WFM"